Cearcall Còmhraidh

Cuir fios thugainn

Cearcall

An ath chearcall
30-07-24
7.30 f

Seòmraichean Naomh Anndrais
Ciad Làr
16 Sràid Anndrais a Tuath
Dùn Èideann
EH2 1HJ
(faic air mapa)

Dìreach tionndaidh suas
£2.00 (a' chiad turas an-asgaidh)
Tha fàilte romhaibh uile!

Ma tha ceistean agad no nam bu toigh leat bruidhinn ri cuidegin mus tig thu don Cearcall Còmhraidh, cuir fios thugainn agus cuiridh aon den sgioba freagairt thugaibh.

Mark Newman (Ceann-suidhe)
Finn Bell (Rùnaire)
Duncan Sneddon (Ionmhasair)
Email: cearcall.net@gmail.com

Ma tha duilgheadasan no molaidhean sam bith agad airson an làrach-lìn, cuir fios gu:

Finn Bell
Post-d: finn@sableworks.co.uk

Far a bheil sinn

Còraichean Cearcall Còmhraidh 2024
An làrach le : Sableworks